Vítejte na mých webových stránkách

 

RESTAMO

LADISLAV CHARVÁT

Pražská 585

430 01 Chomutov

mobil: +420 602 447 582

  Dnešní datum:

 

Mapa

 

 

LADISLAV CHARVÁT - soudní znalec

Jsem znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 20.4.1978,

č.j. 1618/78 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

odrážka

Zjištění ceny nemovitostí dle všech dostupných vyhlášek.

odrážka

Oceňování  věcných břemen.

odrážka

Zjištění ceny pro daň z převodu nemovitostí.

odrážka

Zjištění ceny pro darovací a dědickou daň.

odrážka

Oceňování nemovitostí v tržních (obvyklých) cenách.

odrážka

Znalecké posudky na rodinné domy, chaty, chalupy, garáže, byty, areály, administrativní budovy, provozní objekty, veškeré druhy pozemků, trvalé porosty aj.

odrážka

Poradenská činnost v oblasti nemovitostí.

Termín vypracování: 1 - 2 týdny, v případě potřeby po dohodě i dříve.

Znalecká činnost od roku 1978.

odrážka

Certifikovaný soudní znalec oceňování nemovitostí

odrážka

Koncesovaný odhadce nemovitého majetku

odrážka

Člen Komory soudních znalců ČR

odrážka

Člen České komory odhadců majetku Praha

odrážka

Člen Asociace znalců a odhadců ČR Brno

 

ÚŘEDNÍ HODINY

odrážka

ÚTERÝ - 12. 00 - 16.00 hod.

odrážka

ČTVRTEK - 12. 00 - 16.00 hod.

odrážka

NEBO DLE DOHODY

PODKLADY PRO OCENĚNÍ

odrážka

Výpis z listu vlastnictví - NUTNÉ, ostatní dle dohody.

odrážka

Kopie katastrální mapy.

odrážka

Geometrický plán.

odrážka

Projektová dokumentace.

odrážka

Kolaudační rozhodnutí.

odrážka

Územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby.

odrážka

Dříve vypracované znalecké posudky.

odrážka

Nájemní smlouvy na bytové jednotky a nebytové prostory.

odrážka

Zjištění stáří objektu.